Η FINEAS HOLDINGS SA, ιδρυθείσα το έτος 1997, δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων μέσω συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, όπως επίσης και στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε νομικά πρόσωπα για διοικητικά, οικονομοτεχνικά και εκδοτικά θέματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ